لطفا مبلغ سبد خرید را به شماره کارت: 6037998207060624 بنام مریم محمودی واریز کرده و به شماره واتساب 09172621997 ارسال کنید.